AKTUALITY

Projekt skončil a co dál?


Zajímáte se o CLIL nebo další inovativní metody a technologie ve výuce?

Channel Crossings je partnerem odborně metodických konferencí EduTeK, které jsou určeny vedoucím pracovníkům škol a učitelům a věnují se celé řadě aktuálních témat.

Konference se budou konat v průběhu března a dubna v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Pardubicích, Brně a Olomouci. Účast je zdarma.

Zástupci Channel Crossings zde představí metodu CLIL a zejména praktické náměty pro její využívání ve výuce.

Témata příspěvků:
 • Dotační příležitosti a možnosti financování rozvoje škol v období 2014–2020
 • Zavádíme a rozvíjíme CLIL – náměty pro inspiraci a možnosti DVPP v šablonách
 • Cloud computing – nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů i pro každodenní školní praxi
 • Kybernetická bezpečnost
 • Efektivní ochrana školní síťě před nevhodným obsahem
 • Podpora čtenářské gramotnosti
 • Týmová výuka s tablety ve třídě
 • Rozvoj matematického a logického myšlení hrou, deskové hry
 • Techambition jako doplněk výuky středoškolské matematiky
 • Praktické využití interaktivních hraček pro rozvoj logického myšlení typu Ozobot a jiné
 • Výukové hry, virtuální a rozšířená realita
 • Specializované učebny pro výuku přírodních věd, jazyků a digitálních technologií
 • Vzdělávaní v oblasti digitálních technologií.
Bližší informace a přihlášky na konferenci: www.edutek.cz.
Těšíme se na Vás.

Zapojte Vaše žáky do soutěže Master of Labyrinth

V období od 17. listopadu 2016 do 17. ledna 2017 bude probíhat celostátní soutěž určená žákům 6.-9. tříd ZŠ. Účastníci budou soutěžit v hraní jednoduchých on-line výukových her, které jsou zpracovány se záměrem podporovat zařazování prvků metody CLIL do výuky. Nejlepší trojice obdrží věcné ceny a certifikát. K dispozici je celkem 15 typů her kombinujících výuku Ma, Ze, Dě, Př nebo OV s angličtinou nebo němčinou. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i celé školy.

Pro více informací si můžete stáhnout PDF soubory s plakáty o soutěži pro učitelepro žáky, které jsou v tiskové kvalitě, takže je v případě zájmu můžete rovnou vyvěsit na své škole.

Přijďte se seznámit s metodou CLIL a vyzkoušet si ji v praxi

Pravděpodobně jste o metodě CLIL, která podporuje výuku cizího jazyka s ostatními předměty, už slyšeli. Ale jak vlastně taková výuka vypadá? Jaké má výhody a možná úskalí?
Odpověď na tyto a další otázky se dozvíte na některém z našich workshopů. Dlouhodobě se zbýváme metodologií CLIL a ve spolupráci se zkušenými lektory nabízíme 2 typy workshopů - Ochutnávka CLIL (4x60minut) nebo Jak na CLIL s Labyrinthem (6x60 minut).

Bližší informace a termíny workshopů včetně možnosti přihlášení najdete na webových stránkách www.ucebniceclil.cz. Můžete si zde také prohlédnout ukázky ze všech učebních materiálů.

V případě zájmu kontaktujte kolegyni Jiřinu Mrkvičkovou (jirina.mrkvickova@chc.cz, tel.: 210 215 367).

Těšíme se na Vás

ANGLIČTINA PRO UČITELE - pozvánka k účasti v projektu IMPULS

Projekt IMPULS – Komplexní program rozvoje a podpory učitelů Středočeského kraje v anglickém jazyce je zaměřen na podporu profesního rozvoje učitelů v obecném i odborném anglickém jazyce vedoucí k získání mezinárodně uznávaného jazykového certifikátu, přípravu jazykových poradců na školách a pozitivně přispívá ke zvýšení kompetence učitelů ve využívání ICT.

Kdo se může do projektu zapojit?
 • učitelé všech aprobací Středočeského kraje, kteří májí zájem zlepšit si své jazykové znalosti a získat certifikát stvrzující dosaženou jazykovou úroveň v anglickém jazyce (B1, B2 a C1)
Více informací naleznete na stránkách projektu www.anglictinaproucitele.cz

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu Angličtina aktivně

Po téměř třech letech se chýlí k závěru projekt zaměřený na zatraktivnění výuky anglického jazyka a rozvoj komunikačních kompetencí žáků základních škol ve třech krajích ČR. Pokud se chcete blíže seznámit s výstupy projektu, zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu, která proběhne v Praze dne 19. června 2013. Více informací najdete na webu projektu www.active-english.cz.

Podívejte se, co jsme připravili v dalším projektu zaměřeném na výuku angličtiny

V rámci projektu Angličtina aktivně (www.active-english.cz) si můžete prohlédnout brožury, se kterými pracovali při výuce angličtiny žáci a učitelé základních škol ze Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje. Brožury byly připravovány pro dlouhodobější a systematické používání ve výuce. Pokud se Vám ale některá ze cvičení zalíbí, můžete je bez problémů použít v hodinách i jednotlivě.

Objednejte si vzdělávací workshop pro školu

Všechny vzdělávací moduly jsou akreditovány v systému DVPP. Workshopy mohou probíhat přímo na Vaší škole, případně je lze po dohodě realizovat také v našich učebnách v Praze 2 v Lazarské ulici nebo Praze 5 – Radotíně. Pro práci s internetem a dalším softwarem nabízíme po dobu realizace workshopů zapůjčení mobilní počítačové učebny. V případě Vašeho zájmu kontaktujte Hanu Erlebachovou, tel. 210 215 363, e-mail: hana.erlebachova@chc.cz.

Stáhněte si materiály zdarma

V sekci Metodické materiály máte možnost si bezplatně stáhnout metodické příručky a soubory praktických cvičení (toolboxy) pro využití v hodinách. Materiály jsou k dispozici po registraci. Vámi uvedené údaje využíváme pouze k evidenci přístupů k materiálům a neposkytujeme je dalším osobám.
Vybírat můžete podle Vašich aktuálních potřeb. V nabídce jsou zpracovány materiály pro 5 výukových modulů, každý z nich pak nabízí materiály pro výuku angličtiny, dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Materiály a zpracované pracovní listy můžete použít přímo v hodinách nebo se jimi nechat inspirovat a upravit si je podle aktuální situace. Budeme moc rádi také za případnou zpětnou vazbu.

Ukončení projektu Využívání moderních technologií ve výuce

Projekt „Využívání moderních technologií ve výuce“ byl realizován v období od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2012. Za dobu trvání projektu bylo pro učitele Královéhradeckého kraje zrealizováno celkem dvacet metodických seminářů a praktických ukázek zaměřených na efektivní využívání ICT ve výuce angličtiny, zeměpisu, dějepisu a ZSV. Učitelé měli na výběr z následujících modulů, ke kterým byly zpracovány metodické materiály. Materiály si nyní můžete po registraci stáhnout v sekci Metodické materiály:

1) „Vytváříme školní noviny“ – (šablony pro elektronické školní noviny a možnosti jejich využití ve výuce)

2) „Videospot ve výuce“ – (tvorba tématicky zaměřených videospotů, pořizování zvukového a obrazového záznamu, zpracování nahrávek na počítači, využívání videa ve vyučování)

3) „Hotpotatoes – testy snadno a rychle“ – (představení volně šiřitelného softwaru Hot Potatoes, který umožňuje tvorbu interaktivních cvičení, testů, křížovek a hádanek)

4) „Virtuální spolupráce bez hranic“ – (tipy a technologie virtuální komunikace pro rozvoj partnerství škol, tvorba společných projektů v rámci školy)

5) „Aktivně s interaktivní tabulí“ – (praktické návody jak pracovat s tabulí, jak si vytvářet materiály či jak kreativně zapojovat žáky do výuky při práci s tabulí)

Semináře ke všem výše uvedeným modulům jsou akreditovány v systému DVPP. V případě, že máte zájem seminář pro Vaše učitele zorganizovat, napište nám.

Závěrečné semináře projektu

Vážení učitelé,

rádi bychom Vám nabídli poslední možnost účasti na workshopech věnovaných moderním technologiím ve vyučování. Níže naleznete termíny a program workshopů.

1. workshop
Datum: 22.3.2012
Čas: 12:00 – 17:00
Místo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692
Program workshopu

2. workshop
Datum: 28.3.2012
Čas: 9:00 – 14:00
Místo: Hotel Tereziánský Dvůr, Hradec Králové, ulice Jana Koziny 336
Program workshopu

Přihlášení na workshop ZDE

Nabídka uspořádání bezplatných seminářů na Vaší škole a další možnost účasti

Projekt Využívání informačních technologií ve výuce vstoupil úspěšně do druhé poloviny realizace. Uskutečnili jsme řadu seminářů na školách v Královéhradeckém kraji a čeká nás ještě realizace seminářů zaměřených na poslední ze zpracovávaných témat ,, Aktivně s interaktivní tabulí‘‘, které zahájíme na podzim tohoto roku. Informace a přihlášky zde.

Pokud jste se o seminářích dozvěděli pozdě a nestihli jste již účast ve vyhlášených termínech, nabízíme Vám:
 • možnost uspořádání uzavřeného semináře pouze pro učitele Vaší školy
 • možnost účasti v dodatečně zařazených veřejných seminářích

Informace o náplni realizovaných seminářů najdete zde. V případě realizace uzavřeného semináře lze seminář upravit na míru dle požadavků školy.

Pokud máte o některou z výše uvedených možností zájem, kontaktujte prosím co nejdříve:

Michaelu Mac Donnell, michaela.macdonnell@chc.cz, tel.: 210 215 365 nebo Hanu Erlebachovou, hana.erlebachova@chc.cz, tel.: 210 215 363

Projekt bude ukončen 31. března 2012

Nové toolboxy – soubory praktických materiálů pro další předměty

V sekci Metodické materiály si můžete stáhnout dva zpracované toolboxy, které přinášejí nápady a aktivity pro výuku v hodinách dějepisu a základů společenských věd. Jako obvykle budeme velmi rádi, pokud nám poskytnete k těmto materiálům zpětnou vazbu.

Nový školní rok – nové semináře

Vážení učitelé,

v novém školním roce 2011-2012 bychom Vám opět rádi nabídli účast na bezplatných seminářích zaměřených na využívání výpočetní techniky a internetových zdrojů ve vyučování. Nyní připravujeme semináře k modulu Hot Potoates – aneb testy snadno a rychle a dále seminář k modulu Aktivně s interaktivní tabulí. Konkrétní termíny budou uveřejněny koncem září v sekci aktuální semináře. V případě, že máte zájem uspořádat semináře přímo na Vaší škole a pro Vaše učitele, kontaktujte nás prosím pro dohodnutí konkrétního termínu.

Mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém školním roce přeje

Tým JŠ Channel Crossings

V novém školním roce AKTIVNĚ s interaktivní tabulí

Vážení učitelé,

v novém školní roce bychom Vám opět rádi nabídli možnost zúčastnit se bezplatných vzdělávacích seminářů pro učitele Královéhradeckého kraje zaměřených na využívání moderních technologií ve výuce.

V současné době pro Vás připravujeme seminář zaměřený na práci s interaktivní tabulí ve vyučování. Pro přihlášení na seminář prosím využijte sekci Přihláška.

Velmi rádi bychom zapracovali Vaše náměty na doplnění obsahu nově připravovaného semináře zaměřeného na práci s interaktivní tabulí v hodinách. Najdete-li si chvilku času, vyplňte prosím zde krátký dotazník. Vyplnění dotazníku zabere cca 2-3 minuty.

Na setkání s Vámi se těší

Tým JŠ Channel Crossings

Aktuální semináře srpen - září

Vážení učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na další workshop (metodický seminář a praktickou ukázku), tentokráte zaměřenou na využívání výukového softwaru HOT POTATOES.

Místa a termíny workshopu HOT POTATOES:
24. 8. 2011 SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují, pracoviště Opočno, Nádražní 296
25. 8. 2011 SOŠ a SOU Trutnov, Volanovská 243
26. 8. 2011 VOŠZ a SZŠ Trutnov, Procházkova 303

V průběhu září vypíšeme další termín pro poslední workshop k programu HOT POTATOES. V případě zájmu o uskutečnění semináře přímo na Vaší škole nás prosím kontaktujte nejpozději do konce září.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme krásný zbytek prázdnin.

Pozvánku naleznete zde.

Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011

Školní rok 2010/2011 je už definitivně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se za ním ohlédnout a zamyslet.

V tomto školním roce 2010/2011 jazyková škola Channel Crossings navázala užší spolupráci s několika základními a středními školami v Královéhradeckém kraji a proškolila více jak 80 učitelů ve využívání moderních technologií ve výuce. A co konkrétně to znamená? V rámci prvního bloku seminářů a praktických ukázek se učitelé seznámili se šablonou v poštovním klientu Thunderbird. Šablonu mohou učitelé využívat se svými žáky k vytvoření např. školních novin, které mohou rozesílat ať už spolužákům, rodičům či vrstevníkům z jiných škol a zemí emailem.

V následujícím bloku seminářů realizovaných v období březen-duben se učitelé s chutí a elánem doslova poprali s tématem Videospot ve výuce. Naučili se např. stahovat různé videomateriály z internetu pro potřeby výuky, sestříhat vlastní video či překonat zábrany k vynálezům, jako je kamera a stativ.

Závěrem školního roku jsme se společně všichni zamysleli nad významem spolupráce, především té virtuální, a jejím využitím ve výuce k rozvoji nejen znalostí, ale rovněž ke zlepšení dovedností, jak např. efektivně vyhledávat informace, komunikovat v týmu, plánovat vlastní práci apod.

Rok to byl jistě nabitý, plný objevování nových možností, které lze začlenit do vyučování. Jedním z cílů již realizovaných seminářů (a i těch následujících) je nejen zefektivnit výuku, ale hlavně podělit se s učiteli o nápady, inspiraci a možnosti, jak vyučování obohatit či zpříjemnit.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem účastníkům, vedoucím a kontaktním pracovníkům škol, lektorům i externím učitelům za výbornou spolupráci a příjemně strávené semináře. V následujícím školní roce Vám přejeme mnoho úspěchů, radost z vyučování a dostatek inspirace.

S pozdravem krásného prožití měsíce srpna a prázdnin přeje

Tým JŠ Channel Crossings

Seminář „Virtuální spolupráce bez hranic“ v Hradci Králové

Vážení učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na již druhý seminář modulu „Virtuální spolupráce bez hranic“, který se uskuteční dne 1. června 2011 od 9:00 do 16:00 v prostorách ZŠ Mandysova, Hradec Králové. Bližší informace o obsahu semináře naleznete zde.

Kapacita míst je omezena na 12 účastníků, pro přihlášení na seminář prosím využijte elektronickou přihlášku.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Tým JŠ Channel Crossings

Vzdělávací program Virtuální spolupráce bez hranic – volné termíny

Vážení učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na další seminář projektu tentokráte zaměřený na možnosti spolupráce za využití moderních technologií a internetu. Modul "Virtuální spolupráce bez hranic" je zaměřen na rozvoj a zlepšení schopnosti využít internet jako pomocníka pro komunikaci a sdílení dat nejen žáků ale i učitelů.

První seminář, kterého se mohou zúčastnit pedagogičtí pracovníci Královéhradeckého kraje, se uskuteční dne 4. 5. 2011 od 9:00 do 16:00 hod. v Trutnově na SOŠ a SOU, Pražská 131, Trutnov. Bližší informace o obsahu semináře, termínech a místech konání najdete ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Semináře k modulu Videospot ve výuce

Vážení učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na další seminář projektu tentokráte zaměřený na Videospot ve výuce. Další seminář se uskuteční dne 12. 4. 2011 od 9:00 do 16:00 hod. v Úpici na ZŠ Úpice-Lány (Palackého 793, Úpice 542 32).

Máte-li zájem o konání semináře následujícího modulu Virtuální spolupráce bez hranic přímo na Vaší škole Královéhradeckého kraje, napište nám a rádi se s Vámi osobně domluvíme.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Úspěšné zahájení nového roku prvním tématem metodických seminářů pro učitele

Již v prvním lednovém týdnu nového roku 2011 byl úspěšně zahájen cyklus metodických seminářů projektu „Využívání moderních technologií ve výuce“ věnujících se tématu elektronických školních novin (e-noviny).

Učitelé ze základních i středních škol Královéhradeckého kraje (ZŠ Úpice-Lány, Gymnázium a SOŠ Úpice, ZŠ Náchod – Plhov, SOŠ a SOU Trutnov, VOŠZ a SZŠ TRUTNOV a Gymnázium Hostinné) měli v rámci semináře možnost seznámit s obecnými zásadami a fázemi tvorby e-novin (přípravná, realizační a evaluační fáze) a také měli možnost se na chvíli ponořit do moře informací a vyzkoušet si práci na svém vlastním zpravodaji tzv. na vlastní kůži.

Semináře proběhly pod vedením lektorů Mgr. Kamily Kratochvílové, dlouholeté lektorky Channel Crossings, a IT specialisty a lektora v jedné osobě Antonína Haase. Pod vedením lektorů se účastníci krok za krokem seznámili s tvorbou a úpravou šablony v programu Thunderbird a také se naučili pracovat v bitmapovém grafickém editoru Pinta (oba programy jsou k dispozici na internetu zdarma). V souvislosti s vyhledáváním a úpravou obrázků či grafiky z internetu byli účastníci rovněž seznámeni s problematikou autorských práv a podmínek pro používání jednotlivých zdrojů.

Znalosti nabyté v prvním bloku semináře učitelé ihned využili v praxi odpoledne při spolupráci na společném úkolu. Ve skupinkách se vžili do role žurnalistů a tvořili krátký zpravodaj, magazín či noviny zaměřené na téma, která si vylosovali. Po společné práci tak byli účastníci nejen obohaceni o znalosti nových technologií, využívání programů Thunderbird a Pinta pro tvorbu e-novin, ale dozvěděli se rovněž např. o vynálezu ruchadla či počítačovém slangu, což byla témata, která ve svých novinách zpracovávali. Ukázky zpracovaných e-novin najdete zde. Fotografie z realizace prvních seminářů si můžete prohlédnout zde

Po skončení semináře měli učitelé možnost v rámci zpětné vazby zhodnotit absolvovaný seminář. Nejvíce oceňovali možnost vyzkoušet si práci s textem a programy v závěrečném cvičení (propojení teorie a praxe) a srozumitelnost výkladu lektorů. Hodnocení semináře a další náměty od učitelů budou využity při koncipování a realizaci následujícího semináře dne 27.1.2011 na ZŠ Pohádka (Mandysova 1434, Hradec Králové 500 12).

Všem zúčastněním děkujeme za příjemnou a přátelskou atmosféru a těšíme se na viděnou na dalších seminářích přímo na školách Královéhradeckého kraje.

Zveme Vás na seminář a ukázku modulu ‚Vytváříme elektronické školní noviny‘

Během měsíce ledna 2011 proběhnou v Královéhradeckém kraji na čtyřech vybraných školách semináře a praktické ukázky zaměřené na možnosti vytváření elektronických novin a jejich využití ve výuce. Bližší informace o obsahu semináře, termínech a místech konání najdete ZDE.

Úvodní setkání vedoucích pracovníků škol

V úterý 26. října 2010 proběhlo setkání vedoucích pracovníků základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Akce proběhla v prostorách jazykové školy Channel Crossings a účastníci se seznámili s plánovanými projektovými aktivitami, harmonogramem projektu i možnostmi aktivního zapojení se do realizace projektu. V rámci diskuse jsme vybrali místa konání seminářů na jednotlivých školách a společně jsme také vhodně upravili náplň projektových aktivit i plánované termíny seminářů tak, aby pro účastníky byly dobře dostupné a přínosné.